ayteks_ (63).jpg

HAKKIMIZDA

Tekstil sektöründe, iplikten başlayıp nihai ürüne kadar giden emek dolu her alanda faaliyet gösteren,yerli ve yabancı dünyaca ünlü markaların tercihi olan Ayteks Design Moda Tekstil 20 yılı aşkın süredir sektörde hizmet veriyor.
Yaşam değişiyor, renkler zevkler değişiyor, dünya değişiyor, değişimin yanında duruyor, hızına ayak uyduruyor, araştırıyor, gelişiyor, geliştiriyoruz. Yaşamın içindeki uyuma renk katıyor, özveriyi ve kaliteyi yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda fark yaratan projelerin kalbinde yer alıyoruz.

Tasarımdan üretime uzanan süreçte, detayların içindeki başarıyı keşfederken müşterilerimizin stratejik ortağı olmaya devam ediyoruz.

misyonumuz_edited.jpg

MİSYONUMUZ

Yaşamı şekilendiren trendleri takip ederek ,ileri teknikleri ve son teknolojileri kullanarak, Ar-Ge çalışmalarımızı sürekli arttırarak; dünya pazarlarında kabul gören en yüksek standartlara sahip kaliteli ürünlerimizle uluslararası bir marka olmak ve satış sonrası hizmetlerde hemen ulaşılabilirlik avantajımızla sürekli yenilikçi çözümler üretmektir.

VİZYONUMUZ

Emek dolu geçmişimizde oluşturduğumuz kurumsal değerlerimizi koruyup yeni yüzyılın rekabet ortamında da en iyi hizmeti ve en kaliteli ürünleri yeni teknolojilerle donatılmış tesisimizde, tecrübeli ve çalışkanlıklarıyla gurur duyduğumuz değerli çalışanlarımız ile birlikte ülkesine ve müşterilerine değer katan, sektöründe takip edilen firma olabilmektir.

vizyonumuz_edited.jpg
Handshake_edited.jpg

DEĞERLERİMİZ

Güvenilirlik   Adalet
Verimlilik   Şeffaflık
İnisiyatif alma   Yaratıcılık    
Ekip çalışması   
Sevgi ve Saygı
Çevre Bilinci

KURUMSAL SORUMLULUK

ayteks

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde Global Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Davranış Kurallarının belirlediği şartlara bağlı kalacağımızı garanti ediyoruz.

ayteks_ (5).jpg

ENERJİ YÖNETİMİ

Ayteks Design olarak, enerji tüketiminin, karbon emisyonunun ve bunlara bağlı maliyetlerin azaltılmasını hedef alıyoruz. Verimsiz ya da fazla enerji tüketen varlıkları belirliyor;  çalışanların konfor ve güvenliğini ön planda tutarak çözümler tasarlıyoruz.

AYTEKS

İŞ BÜTÜNLÜĞÜ

İş ilişkilerimizde çalışanlarımız, çok yönlü siyasal, finansal ve ekonomik sistemler ile geniş kapsamlı yönetmelikler ve kültürel yapıları dikkate alarak çalışmaktadır.

AUTEKS.jpg

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği Ayteks Design nın stratejik önceliğidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü ile dünya standartlarındaki prosedürleri uyguladığımızı taahhüt ediyoruz.

173782.jpg

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYTEKS DESING MODA TEKSTİL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin AYTEKS DESING MODA TEKSTİL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Ayteks Design tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Ayteks Design veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun'un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Ayteks Design, Grup Şirketleri ya da Ayteks Design'in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Ayteks Design'in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Ayteks Design'in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, Ayteks Design Şirketiyle ve Ayteks Design'in hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun'un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Ayteks Design'in ya da Ayteks Design'in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Ayteks Design'in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Ayteks Design'in insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
Ayteks Design faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, Ayteks Design temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun'un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun'dan Doğan Haklarınız
Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Ayteks Design'e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Ayteks Design tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Haklarınızı kullanmak için talebinizi yazılı olarak Ayteks Design'e iletmeniz gereklidir. Şirketimize yazılı başvuruda bulunurken kimlik bilgileriniz ile hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi açıklayarak www.ayteksdesign.com adresindeki formu doldurmanız gerekli olup, formun imzalı bir nüshasını da Şirketimizin adresi olan Osmangazi Mah. 2662.Sok. No:2, Hürriyet Cd., 34522 Esenyurt İstanbul adresine teslim edebilir veya Şirketimizin kep adresi olan kalemdar.end@hs02.kep.tr adresine elektronik imza ile yahut kimlik bilgi doğruluğunu sağlamanız şartıyla ; info@ayteksdesign.com adresine elektronik posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Haklarınızın kullanımı ile ilgili taleplerinizi yerine getirirken, Şirketimizin yapacağı masrafları, KVKK nın Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. Maddesi gereğince belirlenen tarifeye göre talep etme haklarımız saklı tutulmuştur.

6698 sayılı Kanun Gereğince Rıza Gerektirmeyen Haller
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki gerçeklilik tanınmayan kişinin, kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirket'in açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Açıklık ilkesi gereğince bilanço veya faaliyet raporlarında yer alan veya kamunun aydınlatılması bakımından açıklamanın yükümlülük içerdiği veriler, Şirketin tabi olduğu mevzuattan kaynaklı kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya yasal zorunluluklar gereği ve kanunlarda düzenlenmiş olan ilgili kişi veya kurumlara veri aktarımının zorunlu tutulması ve benzeri hallerde Şirketin sır saklama yükümlülüğü olamayacağından, muvafakatname alınmasına gerek olmaksızın ilgili verileri açıklamaya, aktarmaya, işlemeye yetkilidir.